Με ενισχυμένο & απλό μηχανισμό κλειδώματος που επιτρέπει στο χειρουργό να κάνει την τελική σύσφιξη με εύκολο τρόπο.

Ιατρική Υποστήριξη - Υπηρεσίες Διεγχειρητικής Nευροπαρακολούθησης