Επιλογή Σελίδας

Προ-αποστειρωμένο ηλεκτρικό κατσαβίδι μιας χρήσεως, τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της βίδας τιτανίου στην καθήλωση του οστικού κρημνού σε χειρουργεία νευροχειρουργικής.

Ηλεκτρικό κατσαβίδι Smarto μαζί με τα εργαλεία

Pre-sterilized disposable electric screwdriver, powered by a battery used to place the titanium screw in the fixation of the bone flap in neurosurgery.

Electric Smarto screwdriver with the tools