Προ-αποστειρωμένο ηλεκτρικό κατσαβίδι μιας χρήσεως, τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της βίδας τιτανίου στην καθήλωση του οστικού κρημνού σε χειρουργεία νευροχειρουργικής.

Ηλεκτρικό κατσαβίδι Smarto μαζί με τα εργαλεία