Επιλογή Σελίδας

Είναι ένα σύστημα σφυγκτήρων τιτανίου, που χρησιμοποιείται για την καθήλωση του οστικού κρημνού σε χειρουργεία νευροχειρουργικής.

It is a titanium stiffer system, used to fix the bone flap in neurosurgery.