Είναι ένα σύστημα σφυγκτήρων τιτανίου, που χρησιμοποιείται για την καθήλωση του οστικού κρημνού σε χειρουργεία νευροχειρουργικής.

Ιατρική Υποστήριξη - Υπηρεσίες Διεγχειρητικής Nευροπαρακολούθησης