Επιλογή Σελίδας

Η EXABONE PASTE είναι μια προηγμένη καθαρά συνθετική νανοβιοϋλικό το οποίο αντιγράφει την φυσική φάση ενός υγιούς οστού.