Επιλογή Σελίδας

Τα ιατρικά βελονοειδή ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται κυρίως για την συλλογή βιοϊατρικών σημάτων από τα αναφερόμενα σημεία του ανθρώπινου σώματος κατά την διάρκεια της κλινικής διάγνωσης, εξέτασης, θεραπείας και χειρουργικής επέμβασης όπως επίσης και της μετάδοσης των σημάτων αυτών στα μηχανήματα vευροπαρακολούθησης, ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΕΕG), ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), ηλεκτρομυογραφήματος (EMG) για την επεξεργασία ανάλυση και διάγνωση.