Επιλογή Σελίδας

Αναλώσιμοι διεγέρτες εντοπισμού νεύρων σε διαφορετικές μορφές χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά σημεία του ανθρώπινου σώματος από ιατρούς για να διεγείρουν το νεύρο και να εντοπίσουν την αρχική κατάσταση λειτουργίας στο σημείο ενδιαφέροντος κατά την διάρκεια της διεγχειρητικής διαδικασίας ή να βοηθήσει τους ιατρούς να αναλύσουν και να καθορίσουν κατά πόσο η λειτουργία του νεύρου είναι φυσιολογική ή όχι κατά την διάρκεια της διεγχειρητικής διαδικασίας ή και μετά την επέμβαση.