που διαθέτουν την Ιατροφαρμακευτική κρέμα Alhydran


Αναπτύσεται διαρκώς το δίκτυο συνεργαζόμενων Φαρμακείων που διαθέτουν την Ιατροφαρμακευτική κρέμα Alhydran, με στόχο την εύκολη προμήθεια του προϊόντος από τους καταναλωτές.

Εάν θέλετε και το Φαρμακείο σας να συμμετάσχει στο δίκτυο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το: 216 8004 577

Ιατρική Υποστήριξη - Υπηρεσίες Διεγχειρητικής Nευροπαρακολούθησης