Επεκτάσιμη PLIF Peek Cage με μοναδικό σχεδιασμό σε διάφορα ύψη για σπονδυλοδεσία με σκοπό την αποκατάσταση του χώρου.

Ιατρική Υποστήριξη - Υπηρεσίες Διεγχειρητικής Nευροπαρακολούθησης