Είναι ένα προ-αποστειρωμένο ΚΙΤ που χρησιμοποιείται για την καθήλωση του οστικού κρημνού, αποτελούμενο από 3 ευθείες πλάκες και 6 βίδες.

Ιατρική Υποστήριξη - Υπηρεσίες Διεγχειρητικής Nευροπαρακολούθησης